Startsida

Välkommen till mottagningen mot våld nära relationer i Uppsala!

Kontakta oss

Post- och besöksadress:

Kungsängvägen 29B (obs ny adress)
753 23 Uppsala

Telefon
018-13 46 00

E-postadress
info@mvu.nu