Startsida

Välkommen till MVU

Vi arbetar på professionell grund mot våld i nära relationer.

VÅLD är

Varje handling riktad mot en annan person,
som genom att denna handling skadar, smärtar,
skrämmer eller kränker,
får denna person att göra något mot sin vilja eller
avstå från något den vill

Kontakta oss

Post- och besöksadress:

Kungsängvägen 29B
753 23 Uppsala

Telefon
018-13 46 00

E-postadress
info@mvu.nu