Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp
Vi arbetar på professionell grund

mot våld
i
nära
relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, kränker eller får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill.

R tycker att han fått en sundare och bättre relation med sin partner och att våldet upphört. R tycker att det varit bra att gå i grupp, framförallt att få ta del av andras upplevelser och reflektioner.

Att träna på att förstå och sätta sig in i hur det blir för någon annan i olika situationer har varit svårt men också något som gett bra resultat. R har gått igenom hur det varit med våldet och eget ansvar innan han kom till gruppen och hur situationen ser ut nu.

Har hjälpt mig som förälder

Hanterar konflikter bättre

Aktuellt

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer på MVU.

Välkommen till UKK till en dag om att möta våldsutövare, behandla och bryta våldsarvet.

Uppsala Konsert & Kongress Uppsala, den 2 december 2022, Klockan 08.15–16.00. Pris: 300 kr inklusive lunch och kaffe Anmälan: Personuppgifterna mailas till anmälan@MVU.se och betalningen sker till bg 5678-1800 Våldet påverkar alla i en familj och har lång- och kortsiktiga…

Välkommen till UKK till en dag om att möta våldsutövare, behandla och bryta våldsarvet.

Uppsala Konsert & Kongress Uppsala, den 2 december 2022,
Klockan 08.15–16.00.
Pris: 300 kr inklusive lunch och kaffe

Anmälan: Personuppgifterna mailas till anmälan@MVU.se och betalningen sker till
bg 5678-1800

Våldet påverkar alla i en familj och har lång- och kortsiktiga konsekvenser.

”När jag blir arg och skriker på dig ser jag att du blir ledsen och rädd. Jag skäms för alla gånger du farit illa för att jag inte kunnat ge den trygghet och kärlek som du förtjänar. Jag vill aldrig mer bete mig illa mot dig så som jag har gjort.”

Så här kan våldsproblematiken beskrivas en tid in i behandlingen utifrån en våldsutövare.

MVU kommer att berätta om behandlingsmodellen som har vuxit fram under 20 års erfarenhet. Behandlingsmodellen tydliggör våldet och lägger vikt vid eget ansvar för att möjliggöra förändring.

Kan synliggörande och bearbetning av traumatiska upplevelser vara hjälpsamt för att bryta våldsarvet?

Det 3-åriga projektet ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsavet”, finansierat av Allmänna Arvsfonden, visar att en kortare gruppbehandling med våldsutövare som riktas mot traumatiska erfarenheter är verksam. Behandlingen erbjuds efter MVU`s grundbehandling. Resultatet visar förbättring avseende minskade traumarelaterade besvär, ökat psykiskt välbefinnande samt förbättrade och mer trygga relationer till barnen.

Program

 08.15 VÄLKOMSTKAFFE

08.45 Introduktion av dagen och presentation av MVU. Ordförande Carin Olin

09.00–11.00 MVU:s behandlingsverksamhet presenteras av leg. psykoterapeuterna Roberto Abarzúa, Heléne Trolin, Marie Sörensen och Ingela Mossberg

11.15–12.15 Läkare och docent Per Kristiansson. ”Negativa upplevelser i barndomen kan kraftigt påverka relation och mående hos vuxna par”

12.15–13.15 LUNCH

13.15 ”Trygga föräldrar – trygga barn, Bryt våldsarvet!” presenteras av leg. psykoterapeuterna Olga Klauber och Tommi Räihä

14.30 KAFFEPAUS

15.00 Sammanfattande reflektioner och tankar framåt

16.00 SLUT

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss?

Vi söker en terapeut som vill arbeta med personer som utövar våld. Du behöver ha steg 1 kompetens men ännu hellre vara legitimerad terapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Vi…

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss?

Vi söker en terapeut som vill arbeta med personer som utövar våld. Du behöver ha steg 1 kompetens men ännu hellre vara legitimerad terapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer.

Vi kan erbjuda 20% arbete, i första hand året ut, och tänker att du har ett eget företag och arbetar hos oss på konsultbasis alternativt blir timanställd.

I terapeutrollen ingår att ha systemiskt tänkande, samverka med socialtjänst, delta i gruppens planering, APT och handledning.

Om du är intresserad av att veta mer, maila till info@mvu.nu

Nu pågår år 3 i projektet för att bryta våldsarvet i nära relationer! 

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!  Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Nu startar vi år…

Nu pågår år 3 i projektet för att bryta våldsarvet i nära relationer! 

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet! 

Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Nu startar vi år 3 i ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet använder vi EMDR, en etablerad behandlingsmetod som nu ska provas i gruppterapi, med målet att bli en del av vårt ordinarie behandlingsutbud. 

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, hjälper personer med våldsproblematik . Vi har i vår ordinarie verksamhet funnit att personer som genomgått behandling har utvecklats positivt. De har funnit alternativa vägar för sitt invanda våldsbeteende och lärt sig hantera ilska och aggressivitet gentemot sin omgivning. Men våra klienter har också uttryckt behov av att komma tillrätta med sina bakomliggande orsaker till våldsanvändning, för att deras barn inte ska drabbas av deras erfarenheter. För detta behövs många gånger bearbetning av trauma under uppväxten, något som inte erbjuds på ett systematiskt sätt till våldsutövare i Sverige i dag. 

Detta behov har lett projektet vid namn ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet”. 

Projektet innebär att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld under uppväxten, efter genomgången grundbehandling vid MVU, ska kunna erbjudas traumabehandling i grupp. 

Syftet med projektet är att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare, för att på bästa sätt förhindra att barnen utsätts för våld och i vuxen ålder för våldsarvet vidare. Dessutom vill vi öka och sprida kunskapen om traumainriktade behandlingsinsatser för våldsutövare, främst i Sverige. 

Projektet som har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden har drivits av MVU, från 2020 och kommer redovisas den 18 november 2022 med en slutkonferens på Uppsala Konsert & Kongress. 

En av de metoder vi använder är EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en psykoterapimetod för bearbetning av trauma, som är evidensbaserad och internationellt väletablerad. En utgångspunkt i behandlingen är att individens psyke har en självläkande förmåga som vanligtvis integrerar svåra upplevelser. Metoden har hittills mest använts individuellt men kommer i vårt projekt att användas på ett nytt sätt: i gruppterapi. 

Gruppterapi erbjuder en hållande miljö som förstärker den individuella potentialen och utvecklingen, då gruppmedlemmarna stöttar och bekräftar varandra. Genom behandlingen ska deltagarna få möjlighet och verktyg att bearbeta trauman under uppväxten och triggers i nuet. Utifrån detta ska de sedan långsiktigt bättre kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa mer hållbara, trygga goda relationer till barn och partner.

Resultat hittills 

Vid utvärdering enskilt och i grupp framkommer att deltagarna upplevt behandlingen krävande och utmanande, framförallt traumabearbetningen, men samtidigt betydelsefull och hjälpsam. Flera deltagare beskriver förändring som handlar om minskad påverkan av störande minnen från traumatiserande erfarenheter, att de att triggas i mindre omfattning i utmanande situationer tillsammans med sina barn samt att deras generella föräldrafungerande har förbättrats. 

I stort sett har genomförandet fungerar enligt plan. Det som har varit något problematiskt har varit att anpassa behandlingsträffarna till gällande restriktioner för att smittsäkra på bästa sätt. 

Projektledare: Mikael Roos Samordnare: Olga Klauber – leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

Behandlare: Tommi Räihä, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på karin.mansikka@mvu.nu 

eller via Olga Klauber på telefon: 070-979 88 93. 

Julstängning

Under perioden 21/12 – 10/1 pausar vi vår ordinarie verksamhet och är mindre tillgängliga än vanligt. Vi försöker läsa inkommen mail och lyssna av telefonmeddelanden men kan inte garantera någon återkoppling innan vecka 2. Vi vill tacka för det gångna…

Julstängning

Under perioden 21/12 – 10/1 pausar vi vår ordinarie verksamhet och är mindre tillgängliga än vanligt. Vi försöker läsa inkommen mail och lyssna av telefonmeddelanden men kan inte garantera någon återkoppling innan vecka 2.

Vi vill tacka för det gångna året och önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nyhetsarkiv: