2013, året som gick!

Lite statistik från året som gick; 64 personer erhöll hjälp hos MVU.  Antingen i grupp eller individuellt. I hälften av fallen gavs också ett anhörigstöd. Nästan alla var förälder.  90% var män/pappor. Uppskattningsvis berördes ca 120 barn av att föräldern erhöll hjälp hos MVU. Majoriteten hade använt psykiskt och/eller fysiskt våld mot annan vuxen, men andelen som sökte hjälp efter att ha riktat sitt våld mot barn ökade jämfört med föregående år.  I likhet med tidigare år var andelen som sökte hjälp på eget initiativ utan myndigheters inblandning ungefär lika stor som tidigare, nämligen ca 70%.  En kommentar till det är; eftersom vår erfarenhet mycket tydligt visar att det av många skäl är viktigt att tidigt bryta destruktiva beteendemönster, hotfulla ageranden och våldsamheter osv kan vi inte nog betona vikten av att det finns smidiga vägar till lättillgänglig hjälp att erbjuda våldsutövare. Då minskar problemet om “hur man når och fångar upp våldsutövare” osv. Många söker helt enkelt själv upp oss för att få hjälp! Precis som man söker hjälp för andra problem man kan ha. Man vill förändra sig och sitt beteende. Man vill jobba för att vara en ok förälder osv.