Den 17 december flyttar MVU !

MVU flyttar! Från årsskiftet kommer MVU att ha sina lokaler i Kungsporten i södra Uppsala. Besöksadressen blir Kungsängsvägen 31 b Uppsala. Flyttlasset går den 17 december, vilket i praktiken innebär att besöksverksamheten då reduceras kraftigt och resten av året. Verksamheten startar igen efter trettondagshelgen.
För den som vid besök tar bilen finns goda parkeringsmöjligheter. För dem som tänker ta bussen finns flera alternativ. Buss 11, 5, 20 eller 22 närmare bestämt. Buss nr 11 mot Fyrislund är den som har den hållplats som ger den avstigning som ligger närmast. Om man reser från city så är påstigning ex på Stationsgatan på östra sidan om Resecentrum ( hållplats E2 ).Resan går då genom delar av Boländerna och avstigning hållplats Kungsporten. Restid ca 5,6 minuter. Man kan också att ta bussarna 5, 20 och 22 riktning söderut. För dem gäller påstigning vid Kungsgatan vid Resecentrum. Då går resan Kungsgatan söderut med avstigning Vimpelgatan. Då är restiden 3, 4 minuter och sedan 3, 4 minuters promenad till MVU. Om någon har frågor om att ta sig till oss i de nya lokalerna, skicka mail eller ring 018-134600. Välkomna!

Temadagen om barn och våld

Temadag: Barn och våld i nära relationer
De senaste åren har Allmänna arvsfonden som tidigare nämnts i olika sammanhang givit MVU ekonomiskt stöd för att utveckla barnperspektivet i sitt arbete mot våld. Som en avslutning på projektet, ”Barnet i Pappaprogrammet”, men också för att blicka framåt anordnade MVU temadagen Barn och våld i nära relationer, som hölls i Missionskyrkan i Uppsala den 15 november.
Även om fokus under dagen låg på barnets perspektiv var budskapet tydligt att det krävs helhetsgrepp och helhetsperspektiv när man arbetar mot våld i nära relationer. Det är viktigt att arbeta med tre ingångar: den som använder våld , den som blir utsatt för våld och den som upplever våldet som indirekt berörd eller vittne ( ofta barnet). MVU använder begreppet Triaden för detta system.
I en introduktion talade MVU:s verksamhetschef Mikael Nordh om vikten av att de tre olika perspektiven beaktas, samordnas och kompletterar varandra vid insatser mot våld i nära relationer. Det är ett exempel på erfarenhet av projektarbetet. Under projekttiden har man arbetat med drygt 200 pappor och 70 mammor. Cirka 450 barn har indirekt berörts genom projektarbetet.
Det är lätt att tala om barns perspektiv och behov, men svårare att se på och uppleva världen med ett barns ögon. Gästföreläsaren och sociologen Elisabeth Näsman lyfte upp det glapp som ofta finns mellan vad vuxna, exempelvis professionella, tycker att de gör, och vad barnen upplever. I sin forskning om barns utsatthet och rätt till delaktighet visade hon på hur vuxna professionella trots välvillighet och ambition kan ha svårt att värna om barns rättigheter.
Roberto Abarzúa, leg psykoterapeut knuten till MVU, berättade om och exemplifierade hur man praktiskt arbetar med barnperspektivet i förändringsarbetet när föräldrar använt våld i nära relationer. Han visade hur man bland annat genom rollspel kan få papporna att sätta sig in i rollen som barnet, och på så vis förstå sitt eget ansvar för våldet.
Leg. psykoterapeuten Doreen Hellstedt och psykologiprofessor Mona Eliasson, båda knutna till MVU, lyfte sedan upp den utsatta mammans perspektiv i familjer där våld förekommer. Även här blev det tydligt hur nära knutna de olika rollerna är till varandra och hur viktigt det är att man arbetar med Triaden samordnat och parallellt.
Dagen avslutades med en öppen diskussion och dialog mellan föreläsarna och de runt 60 åhörarna.
MVU planerar att återkomma med flera seminarier och utbildningsdagar i framtiden.