MVU önskar trevliga lugna helger

Hej

2015 lider mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett positivt år.

Vi har under året skapat många nya kontakter med “kollegor” inom området Våld i nära relationer. Bland annat har vi medverkat i en ideell referensgrupp för att ge input till kommunens program mot Våld i nära relationer. Det har lagt bra grund för fortsatt samverkan mellan oss inom ideell sektor att samverka och bidra inom verksamhetsområdet.

Under hösten har vi påbörjat det utbildningsuppdrag vi fått från Uppsala kommun, för att ge kunskap om området UTÖVARE av våld och insatser som kan vara verksamma. Under våren fortsätter vi, men hoppas då även komma vidare med mer konkret samverkan med olika socialarbetare som kommer i kontakt med utövare/utsatta. Ett spår vi redan har tagit tag i är samverkan med olika Familjeenheter, för att bättre lyckas koppla långsiktig familjeutveckling till vår verksamhet mer fokuserad på våld.

Det allmänna läget i samhället känns mer öppet för att, utöver att ge de utsatta (kvinnorna)behövliga och nödvändiga insatser, även förstärka insatser för de personer som med sitt beteende hotar, skrämmer och gör sina nära illa. Ett bredare grepp som verkar kunna få mer hållbara positiva förändringar för alla inblandade, i synnerhet i familjer där det finns barn inblandade.

God Jul och Gott Nytt År

Torbjörn Trolte

 

Mottagning kvällstid

Vi har en tid upplevt ett behov av att också kunna tillhandahålla behandling även på kvällstid och i oktober börjar vi med en gruppverksamhet på kvällstid.

Samtliga terapeuter vid MVU kommer i början av november att åka till ATV i Oslo för att delta i deras återkommande höstkonferens. Ser fram emot spännande föreläsningar och möten med andra verksamheter i samma område som vi.

Hösten står för dörren

Vår verksamhet har kommit igång igen, riktigt bra för närvarande. Grupper och enskilda, partners och samverkan

med andra organisationer rullar på.

Under september påbörjar vi också den utbildningssatsning som Uppsala Kommun beställt. En bred och aktuell exposé över behandlingsinsatser för utövare och andra initiativ inom området.

Vi har ännu inte fått klart med något längre avtal med kommun eller annan huvudman, utan kör vidare med horisonten ganska nära. Förhoppningsvis kommer vi i förhandling om mer stabil och långsiktig satsning även för utövarna.