MVU under helgerna

Hej

Vi kommer att stänga mottagningen den 23 december och öppna igen den 12e januari.

Du som redan är aktiv hos oss kan även under den tiden ringa oss och lämna meddelande så hör vi av oss tillbaka.

Med förhoppning om en lugn och fin Jul- och Nyårshelg ser vi fram emot 2015

Torbjörn Trolte

2014 går mot sitt slut

Året har snart gått och vi har haft en verksamhet som fungerat bra, om än i sparsam form.

Våra resurser har inte räckt till för att hålla den verksamhet som vi vill och som efterfrågas, men i nuläget verkar det ändå som om politikerna i Uppsala har för avsikt att medverka till att stabilisera MVU framåt.

Vi avvaktar just nu en inbjudan till diskussion och förhandling om att få teckna ett generellt avtal som socialtjänstutförare och dessutom att få diskutera och förhandla om ett kommunalt stöd för att kunna hålla en ÖPPEN MOTTAGNING, dvs ta emot klienter som självmant kommer till oss, utan att behöva avvakta beslut om bistånd.

Vi hoppas och håller tummarna och önskar ett gott slut på 2014, dvs stabil verksamhet 2015

Torbjörn Trolte

Verksamhetsansvarig

 

Hösten 2014

Hej

En liten kortinformation om arbetet inför höst och vinter.

Jag har efterträtt Mikael Nordh som verksamhetsansvarig. Tanken med det är framförallt att låta Mikael fokusera mer på den direkta insatsverksamheten vi har och kunna dra nytta av all sin samlade erfarenhet. Min uppgift blir framförallt att arbeta med organisationen, finansiering och sådana övergripande frågor.

För tydlighets skull så finns det för närvarande inga planer eller önskemål om att ändra något i vår inriktning, med mottagning, utveckling och utbildningsinsatser.

Vi får väl se hur de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen och Carin Götblads slutsatser, om våld som en folkhälsofråga, i sin SOU möjligen kan bidra till att lägga grund för en mer stabil grund för vår verksamhet.

Torbjörn Trolte