Hösten står för dörren

Vår verksamhet har kommit igång igen, riktigt bra för närvarande. Grupper och enskilda, partners och samverkan

med andra organisationer rullar på.

Under september påbörjar vi också den utbildningssatsning som Uppsala Kommun beställt. En bred och aktuell exposé över behandlingsinsatser för utövare och andra initiativ inom området.

Vi har ännu inte fått klart med något längre avtal med kommun eller annan huvudman, utan kör vidare med horisonten ganska nära. Förhoppningsvis kommer vi i förhandling om mer stabil och långsiktig satsning även för utövarna.

Halva året har gått

Vi ser tillbaka på ett lyckat halvår, med goda nyheter inom både behandlingsområdet i Sverige som helhet, men även här i Uppsala.

Under juli håller vi helt stängt, men DU är välkommen igen den 3 augusti och framåt.

Trevlig sommar

Årsmötet 2015

MVU hade sitt årsmöte den 12e mars.

Efter en inledande fisksoppa och trevligt småprat avhandlades de stadgeenliga punkterna.

Några styrelsemedlemmar har valt att lämna arbetet och avtackades för värdefulla insatser.

Vi går nu in i 2015 och framåt med goda förhoppningar om fortsatt utveckling av vårt viktiga uppdrag.