Bedömningsinstrument

Vi håller nu på att utveckla ett bedömningsinstrument att använda i vårt arbete med pappor. Det ska vara ett praktiskt verktyg för att fokusera och bedöma  föräldraförmåga. Vi tänker oss att  knyta samman två strukturer för tanke och arbete, nämligen VASKA och BBIC. VASKA står för Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ; och BBIC står för Barnets Behov I Centrum (se Socialstyrelsen). Tanken är att framför allt i början av vår kontakt, i bedömningsfasen använda det som ett verktyg och utgångspunkt för samtal och dialog med föräldern om barnets behov och föräldrars roll och funktion.