Besök av Landshövdingen

Idag hade vi glädjen att hälsa landshövding Göran Enander välkommen för ett besök.

Han vill veta mer om vår verksamhet och vårt tänkande kring behandling för våldsutövande personer.

Ett bra möte med ömsesidigt informationsutbyte..

Lämna en kommentar