Kvalitativ uppsats om MVU

Vi gratulerar Erica Öström till en godkänd masteruppsats vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Uppsala.

Erica har under våren gjort en kvalitativ undersökning av hur personer som genomgått behandling vid MVU har det, minst ett år efter behandlingen slut.

Du hittar uppsatsen via länken:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1325679/FULLTEXT01.pdf…

 

 

Välkommen

Maj 2019

MVU har glädjen och förmånen att välkomna Tommi Räihä som ny psykoterapeut på vår mottagning.

Tommi har arbetat flera år arbetat som psykoterapeut, särskilt med traumabehandling och kommer från och med nu att ta emot egna ärenden i enlighet med MVU´s inarbetade arbetsmodell.