Utbildning för äldreomsorgare

MVU har medverkat i en heldagsutbildning, “Våldet går inte i pension!” på uppdrag av Uppsala Stift.

Länsstyrelsen, NCK Anhörigcentrum och Stiftelsen Äldrecentrum var övriga presentatörer.

Ett 70-tal deltagare fån Uppsala och länet åhörde seminarier och deltog i work-shops och verkade mycket nöjda med det dom fått sig till livs.

MVU medverkar i Ryssland

Konferensen i Moskva samlade behandlare, journalister och jurister som arbetar med mänskliga rättigheter vad gäller utsatta kvinnor och barn.  Deltagarna kom från olika delar av Ryssland som t.ex. Tjetjenien, Dagestan, Kazakstan och Sibirien.  MVU presenterade vår verksamhet på ett seminarium

” Best Pracctices of working with aggressors”. Intresset för vårt arbete är stort och deltagarna ställde många frågor. Några av de ryska behandlarna hade under 2017 gjort ett studiebesök på vår mottagning i Uppsala och fick nu ett tillfälle att vid en enskild workshop få mer konkret inblick i behandlingsverksamheten. Kollegor från Italien och Frankrike presenterade deras arbete med våldsutsatta kvinnor.

Europeiskt nätverkskonferens i Tjeckien

MVU hade , som medlem i Work With Perpetrators, en workshop kring frågorna om ansvar – ansvarighet under årets tema

Journey to Accountability.

Vi presenterade vårt systematiska arbete för att kunna vara ansvariga och visa ansvarighet och intresset från många andra länder var uppskattande stort.

Konferensen var i Prag och antalet deltagare var större än tidigare, både inom EU, men även från icke-EU länder i Europa.

Frågan om behandlingsinsatser för våldsutövare, partners men främst för att skydda utsatta barn ökar i aktualitet och sprids alltmer.

För mer information om det europeiska nätverket se:

http://www.work-with-perpetrators.eu/