Projektsamarbete med Uppsala kommun

Sedan hösten 2010 samarbetar MVU med delar av Uppsala kommuns socialttjänst och Brogårdens akut-och utredningshem i ett projekt; ”Pappavåld i fokus”( PIF ). Projektet syftar till metodutveckling för att öka pappors/fäders medverkan i  utredningssammanhang där våld eller misstanke om våld föreligger.