Europeiskt nätverkskonferens i Tjeckien

MVU hade , som medlem i Work With Perpetrators, en workshop kring frågorna om ansvar – ansvarighet under årets tema

Journey to Accountability.

Vi presenterade vårt systematiska arbete för att kunna vara ansvariga och visa ansvarighet och intresset från många andra länder var uppskattande stort.

Konferensen var i Prag och antalet deltagare var större än tidigare, både inom EU, men även från icke-EU länder i Europa.

Frågan om behandlingsinsatser för våldsutövare, partners men främst för att skydda utsatta barn ökar i aktualitet och sprids alltmer.

För mer information om det europeiska nätverket se:

http://www.work-with-perpetrators.eu/

 

 

Lämna en kommentar