Information-utbildning

MVU kommer den 8 juni att medverka vid en utbildningsdag i Uppsala för ett 30-tal utländska gäster i  programmet Advanced International Training Programme.

Programmet erbjuds via SIDA, och ges av Svenska Polisen o samarbete med Kvinna till Kvinna.

De besökande arbetar i sina europeiska hemländer med våld i nära relationer, kvinnovåldsfrågor och liknande, på olika poitiska och praktiska nivåer.

Lämna en kommentar