Kontakt

Post- och besöksadress:

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
Kungsängvägen 29B (obs NY ADRESS)
753 23 UPPSALA

Alla besök förbeställs.

Telefon
018-13 46 00
Plusgironr
26 01 47-4
E-postadress
info@mvu.nu
Organisationsnr
817 606-4395

KARTA

Visa karta