Kvalitativ uppsats om MVU

Vi gratulerar Erica Öström till en godkänd masteruppsats vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Uppsala.

Erica har under våren gjort en kvalitativ undersökning av hur personer som genomgått behandling vid MVU har det, minst ett år efter behandlingen slut.

Du hittar uppsatsen via länken:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1325679/FULLTEXT01.pdf…

 

 

Lämna en kommentar