Barnet i centrum

Allmänna Arvsfonden har beviljat MVU medel för det tredje och sista året i projektet “Barnet i pappaprogrammet”  ( BiP). Det ger oss möjlighet att avsluta det projekt som syftar till att fördjupa barnperspektiven i MVU:s insatsmodell. Eftersom ca 2/3  av dem som söker vår hjälp är föräldrar ( de allra flesta pappor )  är det av mycket stor betydelse att arbetssätten aktualiserar och fokuserar barnens situation och behov när det förkommer hot, våld, bråk etc i barnens miljö. Projektet var inledningsvis begränsat till att gälla MVU:s sk pappaprogram men numera tillämpas dessa barnfokuserade principer och perspektiv i MVU:s hela koncept.

Sommaruppehåll

MVU har sommaruppehåll under veckorna 27 – 31. Vi lyssnar av telefonsvararen regelbundet och om man lämnar meddelande på den ringer vi  upp så snart vi får tillfälle.

Föräldraskap och våld

Om Du söker hjälp hos oss är en av de första frågorna om Du har barn, lever tillsammans med barn eller på annat sätt har en föräldrafunktion. Att Du får den frågan så tidigt i kontakten med oss hänger ihop med att den hjälp vi erbjuder, våra insatser påverkas av om det finns barn som berörs eller inte. Om det finns berörda barn kommer insatserna att ta hänsyn till och anpassas till den omständigheten. Vi har exempelvis de senaste sju åren kontinuerligt bedrivit sk pappagrupper där pappors funktion och roll med speciellt fokus på olika art och grad av aggressiva attityder, skrämmande beteenden och våld.