MVU utvecklas!

MVU har av Länsstyrelsen i Uppsala beviljats utvecklingsmedel för att under det närmaste året utveckla verksamheten. Det betyder att vi får möjlighet att göra en översyn och utveckla verksamheten inför framtida behov.

Intressant och spännande tycker vi förstås!

Projektsamarbete med Uppsala kommun

Sedan hösten 2010 samarbetar MVU med delar av Uppsala kommuns socialttjänst och Brogårdens akut-och utredningshem i ett projekt; “Pappavåld i fokus”( PIF ). Projektet syftar till metodutveckling för att öka pappors/fäders medverkan i  utredningssammanhang där våld eller misstanke om våld föreligger.