Start på 2012!

Nu har vi  kört igång igen! Våra grupper startar igen denna vecka.

Om Du känner att Du har problem med Ditt dåliga humör, beter Dig skrämmande för Dina närstående, om Dina närmaste tycker att Du borde söka hjälp för Din ilska eller om Du känner att Du har svårt att reglera Ditt temperament; välkommen att ta kontakt med oss för ett första orienterande samtal.

Jul och nyår

Mottagningen kommer att ha stängt fr o m julhelgen till 8 januari. Vi kommer att regelbundet lyssna av telefonsvararen men kommer inte ta emot besök. Om man lämnar meddelanden på telefonsvararen eller via e-post så tar vi kontakt så snart mottagningen öppnar igen.

Vi önskar alla en God, Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!……..Och tänk på att Julen framför allt är barnens högtid!

 

Utveckling av “Mammastödet”

MVU har av Brottsofferfonden beviljats medel för att inom ramen för vårt behandlingskoncept riktat till våldsutövare utveckla vårt stöd till våldsutsatta mammor. Ytterst syftar vårt sk mammastöd också till att hjälpa  berörda utsatta barn även om MVUs insatser inte direkt riktas till barnen. De beviljade medlen ska finansiera dels  gruppinriktade insatser, dels utbildningsmoment.