Projektsamarbete med Uppsala kommun

Sedan hösten 2010 samarbetar MVU med delar av Uppsala kommuns socialttjänst och Brogårdens akut-och utredningshem i ett projekt; “Pappavåld i fokus”( PIF ). Projektet syftar till metodutveckling för att öka pappors/fäders medverkan i  utredningssammanhang där våld eller misstanke om våld föreligger.

Socialstyrelsen har utvärderat

Den 1 juli 2010 lämnade Socialstyrelsen ifrån sig slutrapporten över den tvååriga utvärderingen av behandlingen av våldsbenägna män som har genomförts vid vid åtta mansmottagningar/ATV-mottagningar/kriscentra för män i hela landet. Mansmottagningen mot våld i Uppsala har självfallet ställt sitt material till förfogande för att öka och bredda kunskapen om män i behandling och så långt möjligt göra den jämförbar med andra verksamheter, nationellt och internationellt.

Rapporten pekar sammanfattningsvis på att männen som har genomgått behandling har förbättrats i alla de avseende man har studerat: minskat våld, förbättrad psykisk hälsa och ökat välbefinnande, minskat alkohol- och drogmissbruk. En genomgående positiv rapport som bekräftar det man redan känner till från verksamheterna, samt uppmuntrar till fortstta studier.

Beställ hela denna rapport på Socialstyrelsens hemsida!