Medarbetare

För närvarande, 2018,  är följande personer engagerade

Roberto Abarzúa 

leg sjuksköterska, leg barnmorska, leg psykoterapeut, diplomerad gestaltterapeut, handledar-lärarutbildad i psykoterapi, individuella samtal, gruppledare

Heléne Trolin,

leg psykoterapeut, fil.mag psykologi, Marte Meo-terapeut. Gruppledare, individuella samtal

Marie Sörensen 

socialpedagog och leg psykoterapeutAnsvar i första hand för partner/medförälderkontakten 

Olga Klauber,

leg.psykolog, leg psykoterapeut, certifierad EMDR behandlare och handledar/lärarutbildad i psykoterapi.

Barbro Jansson  

sjuksköterska, administrativt ansvarig

Torbjörn Trolte

sociolog, pedagog, verksamhetsansvarig,

Henrik Jansson, IT, administrativ resurs

Vid behov engageras andra som på uppdrag bidrar med arbetsinsats. För själva behandlingsverksamheten  finns en krets av legitimerade psykoterapeuter  som vid behov kan bidra med sina insatser.

Vid mottagningen finns kompetens att åta sig uppdrag avseende konsultation, utbildning, handledning, rådgivning eller annat stöd till professionella som arbetar inom verksamhetsområdet.