Pågående projekt

Inför 2019

har vi uppmärksamhet på om Socialstyrelsen kommer att utlysa några ansökningsmöjligheter som passar oss. Vi har beviljats medel för ett flertal utvecklingsprojekt.

Traumabearbetning, resultatmätning, skattningsformulär, kompetenstillförsel, samspelsträning, metodutveckling kring grupparbete, IT/Av förstärkning, partnerarbete, Information-annonsering.

Vi arbetar dessutom med en projektidé som gäller fördjupad behandling för dem som har traumatiska erfarenheter från sin barndom.

 

2018 mars.

Vi har nu avrapporterat dessa projekt, som i stort varit väldigt bra. I dagsläget har vi en ansökan hos Allmänna Arvsfonden för ett flerårigt projekt kring traumabehandling.

 

Vi har för 2017 erhållit stöd från Socialstyrelsen för att utveckla vår kvalitet, insatserna för kvinnor, barn och utövare. Vi har under året genomfört 8 olika projekt, alla med gott resultat.

Rubriker:

Risk-o säkerhetsbedömning enligt SARA

Evidens för vår behandlingsmodell

Samspelsträning

Föräldraförberedelse mot våld

Barnperspektiv i ärendevärdering

Kontakt med Polisen vid våldsbrott i nära relationer

Expertmedverkan vid våra kvällsföreläsningar

Omvärldskontakter för att informera “remittenter”