Pågående projekt

2018

Vi har för 2017 erhållit stöd från Socialstyrelsen för att utveckla vår kvalitet, insatserna för kvinnor, barn och utövare. Vi har under året genomfört 8 olika projekt, alla med gott resultat.

Rubriker:

Risk-o säkerhetsbedömning enligt SARA

Evidens för vår behandlingsmodell

Samspelsträning

Föräldraförberedelse mot våld

Barnperspektiv i ärendevärdering

Kontakt med Polisen vid våldsbrott i nära relationer

Expertmedverkan vid våra kvällsföreläsningar

Omvärldskontakter för att informera ”remittenter”