Länkar

Här finner Du länkar till verksamheter och organisationer som berör MVU:s verksamhet:

Rikskriscentrum (Sverige)  – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer

Alternativ til Vold (Norge) – Den organisation i Norden och Europa som har längst erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som varit en viktig inspirationskälla för MVU genom åren.

Rädda barnen

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Caring Dads

Circle of Security

Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Landsting

Folkhälsoinstitutet

Barnskyddsteamet

BRIS