Styrelse

Efter val vid årsmötet 2017-03-22 består styrelsen av  5 ordinarie ledamöter:

Mona Eliasson, ordförande

Owe Andersson,vice ordförande

Staffan Hedman,ledamot

Carin Olin, ledamot

Anders Sandström,ledamot

 

 

Revisor
Folkesson Råd & Revision
Box 3035
750 03 UPPSALA
018-17 24 50

***

Utanför styrelsen är verksamhetsansvarig föredragande i styrelsen