Styrelse

Efter val vid årsmötet 2019-03-28 består styrelsen av  5 ordinarie ledamöter:

Carin Olin, ordförande 1 år

Staffan Hedman, ordinarie ledamot 1 år 

Anders Sandström,ordinarie ledamot 1 år

Anna Frigell, ordinarie ledamot, 2 år

Karin Viredius Hedström, ordinarie ledamot, 2 år

Birgit Berglund, suppleant, 1 år

 

 

Revisor
Folkesson Råd & Revision
Box 3035
750 03 UPPSALA
018-17 24 50

***

Utanför styrelsen är verksamhetsansvarig föredragande i styrelsen