Privatpersoner

För Dig som söker hjälp för att förebygga och förhindra våldsamhet,  aggressivitet  eller skrämmande beteenden i Dina nära relationer. Här hittar Du information om vad vi erbjuder och om vårt arbete och våra insatser till  enskilda personer. Det kan gälla våld mot vuxna och/eller mot barn. MVU:s  insatser har våldsutövaren, våldet och våldsutövandet som ingång, Stöd och hjälp till anhöriga till personer som är aktuella på mottagningen ingår i  arbetet. Oavsett om man har en egen våldsproblematik,  är utsatt för våld eller är intresserad av andra skäl är man välkommen att kontakta MVU för mer information om vår verksamhet.