Samarbete

I vår arbetsmodell ingår olika former av “sam” som en hörnsten. Med det menar vi att samsyn, samtänk, samordning, samverkan och samarbete är viktiga förutsättningar vid våra insatser för att förebygga och behandla aggressions- och våldsproblematik. Det gäller i arbetet tillsammans med den enskilde som söker hjälp och det gäller mer organisatoriskt. När någon, man/pappa eller  kvinna,/mamma söker hjälp för egen del betyder det tex att partner eller mamma/pappa till berörda barn också erbjuds en kontakt. Med andra ord kan man säga att våra insatser har ett familjesystemsperspektiv även när det direkta arbetet sker tillsammans med en enskild hjälpsökande.  Vi har själv inte direktkontakt med berörda barn, men syftet är ytterst trygghet, säkerhet och att också barnen ska få den hjälp och det stöd de behöver. På organisatorisk nivå har vi  lokalt många lovande  och viktiga samarbetsprocesser  initierade och i gång just i syfte att verka för olika former av  “Sam”. Till exempel med Trappan, Socialtjänsten, Frivården, Polisen. Heby kommun  för att ta några exempel. Finns intresse för att veta mera så ring oss så berättar vi mer!