Samarbetsprojekt med Heby kommun

Nu påbörjar MVU ett projektsamarbete med socialtjänsten i Heby kommun. Projektet blir möjligt genom att Länsstyrelsen i Uppsala län beviljat projektmedel. Projektet  fokuserar  arbete med våldsutövare och har en handledningsprofil.