Stärk den ideella rösten i samhället

Den ideella föreningen MVU, driver den professionella behandlingsmottagningen mot våld i nära relationer.

I en tid då centralisering och kommunalisering pågår är det viktigt att slå vakt om ideella verksamheter som alternativ.

Medlem i den ideella föreningen MVU

Postgiro 26 01 47 – 4

100 kronor per år, uppge ditt namn

Lämna en kommentar