Utbildning för äldreomsorgare

MVU har medverkat i en heldagsutbildning, “Våldet går inte i pension!” på uppdrag av Uppsala Stift.

Länsstyrelsen, NCK Anhörigcentrum och Stiftelsen Äldrecentrum var övriga presentatörer.

Ett 70-tal deltagare fån Uppsala och länet åhörde seminarier och deltog i work-shops och verkade mycket nöjda med det dom fått sig till livs.

Lämna en kommentar