Utbildning för Socialtjänsten Uppsala. 2015-2016

I september 2016 avslutade vi projektuppdraget att genomföra utbildningsinsatser för anställda inom Uppsala Kommun kring arbetet med Utövare av våld i nära relationer.