Utveckling av “Mammastödet”

MVU har av Brottsofferfonden beviljats medel för att inom ramen för vårt behandlingskoncept riktat till våldsutövare utveckla vårt stöd till våldsutsatta mammor. Ytterst syftar vårt sk mammastöd också till att hjälpa  berörda utsatta barn även om MVUs insatser inte direkt riktas till barnen. De beviljade medlen ska finansiera dels  gruppinriktade insatser, dels utbildningsmoment.