Utvecklingsprojekt

Hej

Vi har glädjande tagit emot ett beslut från Socialstyrelsen om beviljat bidrag till ett antal olika kvalitetshöjande projekt under hösten-vintern.

Lämna en kommentar