Välkommen

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala – MVU
är en mottagning för
– behandling i grupp och individuellt
– utbildning, information och opinionsbildning
– kunskapsutveckling inom området våldsbehandling

 

För Dig med allmänt intresse
Klicka Dig igenom länkarna här bredvid
För Dig som söker hjälp för egen våldsproblematik
Klicka här för mer information

 

*****
Aktuellt
1. Pågående projekt
Se mer under Aktuellt