Ytterligare en uppsats vi medverkat i

Hej Vi öppnar ju gärna vår dörr för studenter och forskare som intresserar sig för frågor kring Våld i nära relationer.

Nedan kan du läsa om en intervjustudie från Linnéuniversitetet, vårterminen 2019

examensarbete

Lämna en kommentar