Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Nyhetsarkiv 0

Här finner du samtliga av våra nyheter publicerade 0.

Semesterstängt

MVU kommer ha stängt 1 juli t o m 5 augusti i sommar. Välkomna att ta kontakt efter vår ledighet.

Semesterstängt

MVU kommer ha stängt 1 juli t o m 5 augusti i sommar. Välkomna att ta kontakt efter vår ledighet.

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss?

Vi söker en terapeut som vill arbeta med personer som utövar våld. Du behöver ha steg 1 kompetens men ännu hellre vara legitimerad terapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Vi…

Är du intresserad av att börja arbeta hos oss?

Vi söker en terapeut som vill arbeta med personer som utövar våld. Du behöver ha steg 1 kompetens men ännu hellre vara legitimerad terapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer.

Vi kan erbjuda 20% arbete, i första hand året ut, och tänker att du har ett eget företag och arbetar hos oss på konsultbasis alternativt blir timanställd.

I terapeutrollen ingår att ha systemiskt tänkande, samverka med socialtjänst, delta i gruppens planering, APT och handledning.

Om du är intresserad av att veta mer, maila till info@mvu.nu

Årsmöte 23 mars kl 18.30

Mötet inleds 18.00 med lättare förtäring. Vi möts i MVU:s lokaler på Kungsängsvägen 29B, Uppsala. Anmäl deltagande senast 16 mars via telefon 018-134600 eller via mejl info@mvu.nu. Välkomna!

Årsmöte 23 mars kl 18.30

Mötet inleds 18.00 med lättare förtäring. Vi möts i MVU:s lokaler på Kungsängsvägen 29B, Uppsala. Anmäl deltagande senast 16 mars via telefon 018-134600 eller via mejl info@mvu.nu.

Välkomna!

Nu pågår år 3 i projektet för att bryta våldsarvet i nära relationer! 

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!  Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Nu startar vi år…

Nu pågår år 3 i projektet för att bryta våldsarvet i nära relationer! 

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet! 

Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Nu startar vi år 3 i ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet använder vi EMDR, en etablerad behandlingsmetod som nu ska provas i gruppterapi, med målet att bli en del av vårt ordinarie behandlingsutbud. 

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, hjälper personer med våldsproblematik . Vi har i vår ordinarie verksamhet funnit att personer som genomgått behandling har utvecklats positivt. De har funnit alternativa vägar för sitt invanda våldsbeteende och lärt sig hantera ilska och aggressivitet gentemot sin omgivning. Men våra klienter har också uttryckt behov av att komma tillrätta med sina bakomliggande orsaker till våldsanvändning, för att deras barn inte ska drabbas av deras erfarenheter. För detta behövs många gånger bearbetning av trauma under uppväxten, något som inte erbjuds på ett systematiskt sätt till våldsutövare i Sverige i dag. 

Detta behov har lett projektet vid namn ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet”. 

Projektet innebär att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld under uppväxten, efter genomgången grundbehandling vid MVU, ska kunna erbjudas traumabehandling i grupp. 

Syftet med projektet är att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare, för att på bästa sätt förhindra att barnen utsätts för våld och i vuxen ålder för våldsarvet vidare. Dessutom vill vi öka och sprida kunskapen om traumainriktade behandlingsinsatser för våldsutövare, främst i Sverige. 

Projektet som har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden har drivits av MVU, från 2020 och kommer redovisas den 18 november 2022 med en slutkonferens på Uppsala Konsert & Kongress. 

En av de metoder vi använder är EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en psykoterapimetod för bearbetning av trauma, som är evidensbaserad och internationellt väletablerad. En utgångspunkt i behandlingen är att individens psyke har en självläkande förmåga som vanligtvis integrerar svåra upplevelser. Metoden har hittills mest använts individuellt men kommer i vårt projekt att användas på ett nytt sätt: i gruppterapi. 

Gruppterapi erbjuder en hållande miljö som förstärker den individuella potentialen och utvecklingen, då gruppmedlemmarna stöttar och bekräftar varandra. Genom behandlingen ska deltagarna få möjlighet och verktyg att bearbeta trauman under uppväxten och triggers i nuet. Utifrån detta ska de sedan långsiktigt bättre kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa mer hållbara, trygga goda relationer till barn och partner.

Resultat hittills 

Vid utvärdering enskilt och i grupp framkommer att deltagarna upplevt behandlingen krävande och utmanande, framförallt traumabearbetningen, men samtidigt betydelsefull och hjälpsam. Flera deltagare beskriver förändring som handlar om minskad påverkan av störande minnen från traumatiserande erfarenheter, att de att triggas i mindre omfattning i utmanande situationer tillsammans med sina barn samt att deras generella föräldrafungerande har förbättrats. 

I stort sett har genomförandet fungerar enligt plan. Det som har varit något problematiskt har varit att anpassa behandlingsträffarna till gällande restriktioner för att smittsäkra på bästa sätt. 

Projektledare: Mikael Roos Samordnare: Olga Klauber – leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

Behandlare: Tommi Räihä, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på karin.mansikka@mvu.nu 

eller via Olga Klauber på telefon: 070-979 88 93. 

Julstängning

Under perioden 21/12 – 10/1 pausar vi vår ordinarie verksamhet och är mindre tillgängliga än vanligt. Vi försöker läsa inkommen mail och lyssna av telefonmeddelanden men kan inte garantera någon återkoppling innan vecka 2. Vi vill tacka för det gångna…

Julstängning

Under perioden 21/12 – 10/1 pausar vi vår ordinarie verksamhet och är mindre tillgängliga än vanligt. Vi försöker läsa inkommen mail och lyssna av telefonmeddelanden men kan inte garantera någon återkoppling innan vecka 2.

Vi vill tacka för det gångna året och önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Föräldrakurs: För att bryta mönster med start i december i år

Riktar sig till dig som är småbarnsförälder eller väntar barn. En kurs för dig som vill göra annorlunda. De mönster vi har med oss från vår egen uppväxt påverkar vårt föräldraskap. Kursen vänder sig till dig som har blivit illa…

Föräldrakurs: För att bryta mönster med start i december i år

Riktar sig till dig som är småbarnsförälder eller väntar barn. En kurs för dig som vill göra annorlunda. De mönster vi har med oss från vår egen uppväxt påverkar vårt föräldraskap. Kursen vänder sig till dig som har blivit illa behandlad, kanske skrämd och utsatt för aggressivt beteende under din uppväxt.

Ett samarbete mellan MVU och Familjeenheterna (Råd och Stöd, Uppsala kommun).

Välkommen att höra av dig för ytterligare information!

Marie Sörensen, marie.sorensen@mvu.nu Kerstin Brittsjö, kerstin.brittsjo@uppsala.se

MVU Tel 018-13 46 00 Familjeenheten Ling Tel 0708-56 32 73

En vecka fri från våld 22-28/11

Psykoterapeuterna Helene Trolin och Roberto Abarzua berättar om behandlingsarbetet på MVU under Länsstyrelsernas möte 23/11 som pågår 9.00-12.00. ”Går det att behandla personer som utövar våld?” Psykolog Olga Klauber berättar om gruppterapi med våldsutövare och om Allmänna arvsfondens projekt: ”Trygga…

En vecka fri från våld 22-28/11

Psykoterapeuterna Helene Trolin och Roberto Abarzua berättar om behandlingsarbetet på MVU under Länsstyrelsernas möte 23/11 som pågår 9.00-12.00.

”Går det att behandla personer som utövar våld?” Psykolog Olga Klauber berättar om gruppterapi med våldsutövare och om Allmänna arvsfondens projekt: ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!”

25/11 kl 15.30-16.30. Välkomna!

Förstärkning

En av MVU:s medarbetare, Ingela Mossberg, har nu valt att förlägga mer av sin arbetstid i vår verksamhet, vilket vi är tacksamma över. Under hösten har det varit en stabil efterfrågan av våra tjänster och vi uppskattar att frågan om…

Förstärkning

En av MVU:s medarbetare, Ingela Mossberg, har nu valt att förlägga mer av sin arbetstid i vår verksamhet, vilket vi är tacksamma över. Under hösten har det varit en stabil efterfrågan av våra tjänster och vi uppskattar att frågan om stöd till personer som utövar våld, i någon form, har blivit mer uppmärksammad.

MVU har sommarstängt

Fr o m 1 juli t o m 8 augusti är verksamheten stängd. Välkomna att kontakta oss i höst!

MVU har sommarstängt

Fr o m 1 juli t o m 8 augusti är verksamheten stängd. Välkomna att kontakta oss i höst!

Socialstyrelsen har beviljat medel för 2021

Med detta bistånd kan vi fortsätta att utveckla medhjälpargruppen, erbjuda samspelsfilmning för förälder och barn och om det finns utrymme titta mer på möjligheten att utveckla metoder för parsamtal och gruppsamtal.

Socialstyrelsen har beviljat medel för 2021

Med detta bistånd kan vi fortsätta att utveckla medhjälpargruppen, erbjuda samspelsfilmning för förälder och barn och om det finns utrymme titta mer på möjligheten att utveckla metoder för parsamtal och gruppsamtal.

1 2

Nyhetsarkiv: