Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp
Barn som håller i vuxens hand

Nu pågår år 3 i projektet för att bryta våldsarvet i nära relationer! 

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet! 

Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Nu startar vi år 3 i ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet använder vi EMDR, en etablerad behandlingsmetod som nu ska provas i gruppterapi, med målet att bli en del av vårt ordinarie behandlingsutbud. 

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, hjälper personer med våldsproblematik . Vi har i vår ordinarie verksamhet funnit att personer som genomgått behandling har utvecklats positivt. De har funnit alternativa vägar för sitt invanda våldsbeteende och lärt sig hantera ilska och aggressivitet gentemot sin omgivning. Men våra klienter har också uttryckt behov av att komma tillrätta med sina bakomliggande orsaker till våldsanvändning, för att deras barn inte ska drabbas av deras erfarenheter. För detta behövs många gånger bearbetning av trauma under uppväxten, något som inte erbjuds på ett systematiskt sätt till våldsutövare i Sverige i dag. 

Detta behov har lett projektet vid namn ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet”. 

Projektet innebär att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld under uppväxten, efter genomgången grundbehandling vid MVU, ska kunna erbjudas traumabehandling i grupp. 

Syftet med projektet är att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare, för att på bästa sätt förhindra att barnen utsätts för våld och i vuxen ålder för våldsarvet vidare. Dessutom vill vi öka och sprida kunskapen om traumainriktade behandlingsinsatser för våldsutövare, främst i Sverige. 

Projektet som har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden har drivits av MVU, från 2020 och kommer redovisas den 18 november 2022 med en slutkonferens på Uppsala Konsert & Kongress. 

En av de metoder vi använder är EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en psykoterapimetod för bearbetning av trauma, som är evidensbaserad och internationellt väletablerad. En utgångspunkt i behandlingen är att individens psyke har en självläkande förmåga som vanligtvis integrerar svåra upplevelser. Metoden har hittills mest använts individuellt men kommer i vårt projekt att användas på ett nytt sätt: i gruppterapi. 

Gruppterapi erbjuder en hållande miljö som förstärker den individuella potentialen och utvecklingen, då gruppmedlemmarna stöttar och bekräftar varandra. Genom behandlingen ska deltagarna få möjlighet och verktyg att bearbeta trauman under uppväxten och triggers i nuet. Utifrån detta ska de sedan långsiktigt bättre kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa mer hållbara, trygga goda relationer till barn och partner.

Resultat hittills 

Vid utvärdering enskilt och i grupp framkommer att deltagarna upplevt behandlingen krävande och utmanande, framförallt traumabearbetningen, men samtidigt betydelsefull och hjälpsam. Flera deltagare beskriver förändring som handlar om minskad påverkan av störande minnen från traumatiserande erfarenheter, att de att triggas i mindre omfattning i utmanande situationer tillsammans med sina barn samt att deras generella föräldrafungerande har förbättrats. 

I stort sett har genomförandet fungerar enligt plan. Det som har varit något problematiskt har varit att anpassa behandlingsträffarna till gällande restriktioner för att smittsäkra på bästa sätt. 

Projektledare: Mikael Roos Samordnare: Olga Klauber – leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

Behandlare: Tommi Räihä, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare. 

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på karin.mansikka@mvu.nu 

eller via Olga Klauber på telefon: 070-979 88 93.