Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Medarbetare

För närvarande, 2024,  är följande personer engagerade

Roberto Abarzúa
leg sjuksköterska, leg barnmorska, leg psykoterapeut, diplomerad gestaltterapeut, handledar/-lärarutbildad i psykoterapi. Behandlingsansvarig, gruppledare, individuella samtal

Heléne Trolin
leg psykoterapeut, fil mag psykologi, Marte Meo-terapeut. Gruppledare, individuella samtal, partner/ medförälderkontakt

Marie Sörensen
leg psykoterapeut, socialpedagog. Ansvar i första hand för partner/medförälderkontakt 

Ingela Mossberg
Terapeut steg 1, Marte Meo-terapeut, certifierad icke vålds-gruppledare. Individuella samtal, partner/ medförälderkontakt

Pär Engström
Terapeut steg 1, certifierad icke vålds-gruppledare, certifierad gruppledare för våldsutsatta kvinnor. Individuella samtal, partner/ medförälderkontakt

Barbro Jansson
sjuksköterska, administrativt ansvarig

Maja Gimle
maja@mvu.nu
Terapeut steg 1, beteendevetare, certifierad KIBB-behandlare. Verksamhetsansvarig, individuella samtal, partner/ medförälderkontakt

Petter Österberg
leg psykoterapeut,socionom.  individuella samtal

Vid behov engageras andra som på uppdrag bidrar med arbetsinsats. För själva behandlingsverksamheten  finns en krets av legitimerade psykoterapeuter  som vid behov kan bidra med sina insatser.

Vid mottagningen finns kompetens att åta sig uppdrag avseende konsultation, utbildning, handledning, rådgivning eller annat stöd till professionella som arbetar inom verksamhetsområdet.