Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Medarbetare

För närvarande, 2023,  är följande personer engagerade

Roberto Abarzúa
leg sjuksköterska, leg barnmorska, leg psykoterapeut, diplomerad gestaltterapeut, handledar-lärarutbildad i psykoterapi, individuella samtal, gruppledare

Heléne Trolin
leg psykoterapeut, fil.mag psykologi, Marte Meo-terapeut. Gruppledare, individuella samtal, partner/medförälderkontakt

Marie Sörensen
socialpedagog och leg psykoterapeut. Ansvar i första hand för partner/medförälderkontakten 

Tommi Räihä
psykolog, leg psykoterapeut, certifierad EMDR handledare, Kris- och Traumabehandling. Individuella samtal, utvecklingsprojekt

Ingela Mossberg
Familjeterapeut steg 1, Marte Meo-terapeut och certifierad icke vålds gruppledare.
Ansvar i första hand för partner/medförälderkontakten.

Barbro Jansson
sjuksköterska, administrativt ansvarig

Karin Mansikka
socionom, verksamhetsansvarig,

Pär Engström
Psykoterapeut steg 1 jobbar med partnerkontakten

Ditte Liss
Psykoterapeut certifierad symbol, musik och arbetsterapeut. KBT-utbildad, jobbar med enskilda behandlingssamtal.

Vid behov engageras andra som på uppdrag bidrar med arbetsinsats. För själva behandlingsverksamheten  finns en krets av legitimerade psykoterapeuter  som vid behov kan bidra med sina insatser.

Vid mottagningen finns kompetens att åta sig uppdrag avseende konsultation, utbildning, handledning, rådgivning eller annat stöd till professionella som arbetar inom verksamhetsområdet.