Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Din kontakt med MVU

Alla ärenden är olika och behöver hanteras utifrån sina villkor, men en generell gång är:

Klienter behöver inte ha en kontakt vid Socialtjänsten för att kontakta oss.

  1. Du ber din klient kontakta oss, alt. ber oss ringa upp för en första kontakt och ev. bokning av ett besök.
  2. MVU träffar klienten i ett första informationsutbyte för att avgöra om klientens behov och vår verksamhet passar samman.
  3. Om behandling är lämplig utifrån behov och motivation ser MVU till att beslut och kontakter tas för att möjliggöra detta. Ibland i mycket nära samarbete med IoF, ibland utan sådan.
  4. Vi vill ha möjlighet till kontakt och avstämning under behandlingsperioden.