Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Kontakta MVU

Inledningen till en kontakt med Mottagningen mot våld kan se väldigt olika ut. Det ska vara en ”låg tröskel” till mottagningen och det krävs inte att man själv tydligt vet eller kan formulera problemet. Det räcker att man känner att man vill en förändring. Det kan vara både den som utövar våldet eller en anhörig, som tar första kontakten. Under behandlingstiden vid MVU erbjuder  vi löpande kontakt med ev. medförälder/partner.

Män, kvinnor, mammor eller pappor; alla är välkomna. Vi arbetar också under vissa förutsättningar med parsamtal.

I ett första samtal går det ofta att reda ut hur problemen ser ut och utröna om mottagningen med sin kapacitet av individuella eller gruppkontakter kan vara till fortsatt hjälp. Det kan också vara vårt nätverk av kontakter som gör att vi kan hänvisa vidare. Det är sällan en enda händelse eller ett enda problem som uppenbarar sig, utan tid måste ägnas åt att förstå vidden och sammanhangen.

Vår utgångspunkt för behandling av våld och hot är bred. För oss är det centrala att det handlar om aggressionspräglade beteenden, attityder och värderingar som avsiktligt eller oavsiktligt skrämmer, skapar otrygghet eller riskerar att skada omgivningen (och/eller sig själv).

Sådant som riskerar hälsan eller välbefinnandet för den som utsätts för det. Även beteenden och attityder som leder till tvingande kontroll och anpassning av andra ingår.

Vi menar  inte enbart fysiskt våld utan också psykiskt, sexuellt, materiellt våld liksom hot om våld samt olika former av makt och kontrollbeteende som skapar rädsla och otrygghet för den som drabbas eller berörs. Våldet kan vara mot vuxna närstående och/eller mot barn. Våld mot barn och ungdomar sker ibland  i  i uppfostringssyfte eller som aga. Vi prioriterar problematik som är kopplat till föräldraskap och våld.

Vår mångåriga erfarenhet har givit oss övertygelsen om att det går att förebygga och förhindra våld i nära relationer! Det går att förändra sina aggressionbeteenden och skrämmande attityder.

Känner DU igen dig själv eller någon närstående i den här beskrivningen så kontakta oss gärna för ett samtal.