Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Vision och mål

Vår Vision

MVU är en ideell förening som ansvarar för och driver en mottagning med professionell behandlingsverksamhet.

Vi arbetar mot våld i nära relationer i hela Sverige och ingången är själva våldsamheten och den som använder våld. MVU har formulerat följande vision för sitt arbete:

” MVU vill bidra till trygga och säkra hemmiljöer och nära relationer. MVU arbetar på olika sätt för att förebygga och förhindra våld i nära relationer och gör det genom att primärt rikta sig till personer som utövar våld eller har ett aggressivt skrämmande beteende gentemot sina nära relationer. I det arbetet ingår också att beakta konsekvenserna för de som utsätts för våldet, vilket innebär att MVU:s insatser också inkluderar hjälp och stöd till anhöriga. Barns behov och situation beaktas särskilt.
” MVU vill också vara en kunskapsorganisation som utvecklar ny kunskap och metoder
” MVU vill också erbjuda kompetensutveckling till externa intressenter som arbetar i roller mot våld i nära relationer

Vår Målsättning

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala har formulerat de övergripande målen och syftet för sin verksamhet så här;
” MVU vill bidra till målet med ett samhälle utan våld genom arbete för att förebygga våld i nära relationer.
” MVU vill bidra till detta genom att synliggöra våld i nära relationer som ett samhällsproblem.
” MVU bidrar till detta genom att driva en mottagning där man erbjuder hjälp för personer som upplever att de har aggressions- och våldsrelaterad problematik och önskar förändra det.
” MVU bidrar till kunskapsspridningen genom att tillhandahålla modeller och metoder för arbetet med våldsproblematik i nära relationer.

Vi satsar på att:

  • Fortsätta den professionella verksamheten med våldsutövare, deras anhöriga och partners och (ev) barn
  • Skapa långsiktigt stabila spelregler och villkor för verksamheten
  • Utveckla vår omvärldskontakt och kommunikation med verksamhetsområdet
  • Ge kompetensutveckling till yrkesverksamma inom området, särskilt med utövarperspektiv