Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Pågående projekt

Inför 2021

har vi två ansökningar om projektmedel från Socialstyrelsen som vi inväntar svar på.

Vi vill utveckla en modell med parsamtal där vi bedömer att partnerkontakt inte räcker till, fortsätta med att erbjuda samspelsfilmning för förälder och barn, EMDR-utbildning (en evidensbaserad metod för traumabearbetning), vidareutveckling av vår nystartade medhjälpargrupp där deltagarna genomgått vår behandling och gärna vill sprida information om verksamheten och så hoppas vi att föräldrakurserna kan fortsätta i samverkan med Uppsala kommun.

Vi har beviljats medel av Allmänna Arvsfonden för att under tre år bedriva traumabehandling i grupp med start år 2020. Deltagarna är personer som genomgått MVU:s behandling och önskar mer stöd i att hantera trauman.