Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Partner/medförälder

En grundläggande tanke vid MVU att det ofta är tre parter som på olika sätt berörs av våldets konsekvenser och av MVU:s insatser.

Den som blir direkt utsatt, den som indirekt berörs genom exempelvis vara vittne till våld ( tex barn ) samt den som utövar våld.

Vid behandling hos MVU erbjuds kontakt med berörd partner-medförälder. Syftet är dels att skapa säkerhet och trygghet omkring behandlingen samt ett rådgivande stöd. Om det finns berörda barn är syftet också att vid behov ge föräldern stöd att söka hjälp för barnet/barnen. MVU har dock aldrig själv direktkontakt med barnen utan vid behov finns ett utarbetat samarbete med ex kommunens barnstödverksamhet Trappan.