Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp
Vi arbetar på professionell grund

mot våld
i
nära
relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, kränker eller får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill.

R tycker att han fått en sundare och bättre relation med sin partner och att våldet upphört. R tycker att det varit bra att gå i grupp, framförallt att få ta del av andras upplevelser och reflektioner.

Att träna på att förstå och sätta sig in i hur det blir för någon annan i olika situationer har varit svårt men också något som gett bra resultat. R har gått igenom hur det varit med våldet och eget ansvar innan han kom till gruppen och hur situationen ser ut nu.

Har hjälpt mig som förälder

Hanterar konflikter bättre

Aktuellt

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer på MVU.

MVU har sommarstängt

Fr o m 1 juli t o m 8 augusti är verksamheten stängd. Välkomna att kontakta oss i höst!

MVU har sommarstängt

Fr o m 1 juli t o m 8 augusti är verksamheten stängd. Välkomna att kontakta oss i höst!

Socialstyrelsen har beviljat medel för 2021

Med detta bistånd kan vi fortsätta att utveckla medhjälpargruppen, erbjuda samspelsfilmning för förälder och barn och om det finns utrymme titta mer på möjligheten att utveckla metoder för parsamtal och gruppsamtal.

Socialstyrelsen har beviljat medel för 2021

Med detta bistånd kan vi fortsätta att utveckla medhjälpargruppen, erbjuda samspelsfilmning för förälder och barn och om det finns utrymme titta mer på möjligheten att utveckla metoder för parsamtal och gruppsamtal.

Årsmöte 24 mars kl 18.00

Mötet kommer att ske digitalt via Zoom. Inbjudan till mötet skickas ut en vecka före mötesdagen. Rösträtt har medlem som har betalat årsavgiften för 2021. Årsavgiften är 100:- som sätts in på MVU:s plusgirokonto 26 0147-4 Ange avsändarnamn.

Årsmöte 24 mars kl 18.00

Mötet kommer att ske digitalt via Zoom. Inbjudan till mötet skickas ut en vecka före mötesdagen. Rösträtt har medlem som har betalat årsavgiften för 2021. Årsavgiften är 100:- som sätts in på MVU:s plusgirokonto 26 0147-4 Ange avsändarnamn.

Uppsalatidningen 28 januari 2021

Uppsalatidningen 28 januari 2021

Nyhetsarkiv: