Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Nyhetsarkiv 0

Här finner du samtliga av våra nyheter publicerade 0.

Nytt projekt för att bryta våldsarvet i nära relationer

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inteför våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Det ska MVU göra under ett…

Nytt projekt för att bryta våldsarvet i nära relationer

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte
för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Det ska MVU göra under ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet kommer vi att använda EMDR, en etablerad behandlingsmetod som nu ska provas i gruppterapi, med målet att bli en del av vårt ordinarie behandlingsutbud.

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, hjälper personer med våldsproblematik . Vi har i vår ordinarie verksamhet funnit att personer som genomgått behandling har utvecklats positivt. De har funnit alternativa vägar för sitt invanda våldsbeteende och lärt sig hantera ilska och aggressivitet gentemot sin omgivning.

Men våra klienter har också uttryckt behov av att komma tillrätta med sina bakomliggande orsaker till våldsanvändning, för att deras barn inte ska drabbas av deras erfarenheter. För detta behövs många gånger bearbetning av trauma under uppväxten, något som inte erbjuds på ett systematiskt sätt till våldsutövare i Sverige i dag.

Detta behov har lett till ett nytt projekt vid namn ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet”.
Projektet innebär att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld under uppväxten, efter genomgången grundbehandling vid MVU, ska kunna erbjudas traumabehandling i grupp.

Syftet med projektet är att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare,
för att på bästa sätt förhindra att barnen utsätts för våld och i vuxen ålder för våldsarvet vidare. Dessutom vill vi öka och sprida kunskapen om traumainriktade behandlingsinsatser för våldsutövare, främst i Sverige.

Projektet har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden och kommer att drivas av MVU, mellan 2020 och 2023. Vi kommer även att samverka med intressenter, såsom myndigheter och andra mottagningar som arbetar mot våld i nära relationer.

En av de metoder vi ska använda är EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en psykoterapimetod för bearbetning av trauma, som är evidensbaserad och internationellt väletablerad. En utgångspunkt i behandlingen är att individens psyke har en självläkande förmåga som vanligtvis integrerar svåra upplevelser. Metoden har hittills mest använts individuellt men kommer i vårt projekt att användas på ett nytt sätt: i gruppterapi.

Gruppterapi erbjuder en hållande miljö som förstärker den individuella potentialen och utvecklingen, då gruppmedlemmarna stöttar och bekräftar varandra. Genom behandlingen ska deltagarna få möjlighet och verktyg att bearbeta trauman under uppväxten och triggers i nuet. Utifrån detta ska de sedan långsiktigt bättre kunna hantera sin aggressions­problematik och skapa mer hållbara, trygga goda relationer till barn och partner.

Deltagarna rekryteras bland MVU:s tidigare klienter. Gruppbehandlingen kommer att erbjudas en gång per år under projekttiden. Här ska varje grupp bestå av 4 till 6 deltagare, under ledning av två legitimerade psykoterapeuter.

Resultaten kommer att redovisas via en slutkonferens, utbildning och workshoppar. De kommer även att kommuniceras via MVU:s webbplats och i sociala medier. I dessa kanaler är det även möjligt att följa arbetet under projektets gång.

Projektgrupp:

Projektledare: M Roos, konsult.

Samordnare: Olga Klauber – leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare.

Behandlare: Tommi Räihä, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare.

Expert/handledare: Kerstin Bergh Johannesson, med.dr, leg. psykolog/psykoterapeut, certifierad EMDR Europa/EMDR Institute trainer.

Kommunikatör: Anna Ström Åhlén, fil.mag., Falkblick Kommunikation AB.

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på info@mvu.nu
eller via Olga Klauber på telefon: 070-979 88 93.

Nytt år – nya medlemmar

Hej alla följare, ni som tycker att MVU gör en viktig insats i samhället. Förebyggande och behandlande i sammanhang där våld i nära relationer förekommer eller riskerar att göra så. Gå med i föreningen som driver verksamheten, som STÖDJANDE medlem.…

Nytt år – nya medlemmar

Hej alla följare, ni som tycker att MVU gör en viktig insats i samhället.

Förebyggande och behandlande i sammanhang där våld i nära relationer förekommer eller riskerar att göra så.

Gå med i föreningen som driver verksamheten, som STÖDJANDE medlem. Det innebär en kostnad på 100:- per år och ger oss styrka och råg i ryggen att driva på för att få fortsätta verksamheten, helst öka.

Längst ner på denna sida ser du hur du gör

2020. Nytt år, nya tag

Hej Hoppas du fått en bra start på nya året och kommit igång. Vill med detta inlägg bara påminna om vårt årsmöte den 25e mars, i våra lokaler. Om du är medlem och vill vara med så betala medlemskapet innan.…

2020. Nytt år, nya tag

Hej

Hoppas du fått en bra start på nya året och kommit igång.

Vill med detta inlägg bara påminna om vårt årsmöte den 25e mars, i våra lokaler. Om du är medlem och vill vara med så betala medlemskapet innan.

Om du är intresserad av att gå med som (stöd)medlem så sätt in 100:- på pg 260147-4. Glöm inte ditt namn.

MVU är ju en ideell förening, vars styrka i mycket är våra medlemmar.

Öppet hus den 14e oktober

Hej Vi hade glädjen att ta emot ett 30-tal nyfikna och engagerade besökare i måndags. Dels redovisade vi hur vi arbetar, framförallt i gruppbehandlingen, dels hade vi besök av Erica Öström, som under perioden mars-maj genomförde kvalitativa intervjuer med tidigare…

Öppet hus den 14e oktober

Hej

Vi hade glädjen att ta emot ett 30-tal nyfikna och engagerade besökare i måndags.

Dels redovisade vi hur vi arbetar, framförallt i gruppbehandlingen, dels hade vi besök av Erica Öström, som under perioden mars-maj genomförde kvalitativa intervjuer med tidigare klienter. Hennes rapport om klienters upplevelser av behandlingen och goda råd om hur vi kan gå vidare mottogs entusiastiskt. Samma sak kan sägas om terapeuternas “work-shop” kring arbete i grupp

Uppsatsen finns att ladda ner från ett tidigare inlägg på Hemsidan eller under fliken Utvärderingar

Torbjörn Trolte

Ytterligare en uppsats vi medverkat i

Hej Vi öppnar ju gärna vår dörr för studenter och forskare som intresserar sig för frågor kring Våld i nära relationer. Nedan kan du läsa om en intervjustudie från Linnéuniversitetet, vårterminen 2019

Ytterligare en uppsats vi medverkat i

Hej Vi öppnar ju gärna vår dörr för studenter och forskare som intresserar sig för frågor kring Våld i nära relationer.

Nedan kan du läsa om en intervjustudie från Linnéuniversitetet, vårterminen 2019

Öppet hus

Hej Den 14 oktober kommer vi att ha ett Öppet Hus på MVU. Välkommen mellan 15-18.30 Kl 15.30 och 17.30 kommer du att ges tillfälle att få information och prova på Gruppbehandling mot våld eller lyssna på Erica Öström, författare…

Öppet hus

Hej

Den 14 oktober kommer vi att ha ett Öppet Hus på MVU.

Välkommen mellan 15-18.30

Kl 15.30 och 17.30 kommer du att ges tillfälle att få information och prova på Gruppbehandling mot våld eller lyssna på Erica Öström, författare till masteruppsatsen “Som att för första gången stå framför en riktig spegel”

Det är en masteruppsats vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, byggd på kvalitativa intervjuer om upplevelser av sin behandling vid MVU

1 2

Nyhetsarkiv: